Магазин Околовръстен път

гр. София
ул. "Околовръстен път" 57А
тел. +359 2 931 21 48
e-mail: office@discom-bg.com
Управител Роберто Петров  +359 886 374 672

                     Евгени Антонов   +359 885 923 735

Магазин кв. Витоша

гр. София
ул. "Проф. Хр. Вакарелски" 11В
тел. +359 2 862 30 55
e-mail: office@discom-bg.com
Управител Валентин Арсенов  +359 885 923 731

Магазин Люлин

гр. София
ул. "400" 33
тел. +359 2 925 03 23
e-mail: office@discom-bg.com
Управител Красимир Коцев  +359 885 923 738

Магазин Варна

гр. Варна
ул. "Неофит Рилски" 12
тел. +359 52 460 414
e-mail: varna@discom-bg.com
Управител Цонко Стоилов  +359 885 206 116

Свържете се с нас


Loading...