ДИСКОМ ЕООД е регистрирана през 2003г. в Софийски градски съд с основен предмет на дейност - доставка на електрооборудване. Повече от десет години  се развиваме и  трупаме опит, за да успеем да предложим оптимални решения на своите клиенти. За да сме близо до нашите клиенти оптимизирахме търговските си площи в гр. София и гр. Варна, но България е по-голяма и отвори и нашият он-лайн магазин – ЗАПОВЯДАЙТЕ! Водени от желанието да сме в услуга на партньорите ни – доставката до обекта в гр. София и гр. Варна е за наша сметка.

От 2007 година в списъка на предлаганото от нас портфолио се включи и инженеринг на електроинсталации. За да гарантираме качеството на извършваната от нас услуга сме регистрирани в Камарата на строителите на България. Удостоверението на дружеството ни дава възможност да бъдем Главен изпълнител част ЕЛ. на обекти  II група /до строежи от транспортна инфраструктура съгласно чл.5, ал.1, т.2 от ПРВВЦПРС/.

Част от изпълнените от нас обекти, може да разгледате в секция: „ОБЕКТИ”


36 модула (2х18) с прозрачна врата открит монтаж. В комплект с нулева и земна шина, дин шина, крепежи, лепенки за консуматорите и тапи за оставащите празни модули.
- Табла ДИСКОМ
36 модула (2х18) с прозрачна врата скрит монтаж. В комплект с нулева и земна шина, дин шина, крепежи, лепенки за консуматорите и тапи за оставащите празни модули.
- Табла ДИСКОМ
18 модула с бяла врата открит монтаж. В комплект с нулева и земна шина, дин шина, крепежи, лепенки за консуматорите и тапи за оставащите празни модули.
- Табла ДИСКОМ
12 модула влагозащитено IP65 открит монтаж. В комплект с нулева и земна шина, дин шина, крепежи, лепенки за консуматорите и тапи за оставащите празни модули.
- Табла ДИСКОМ
24 модула (2х12) вграден монтаж PVC врата с прозорец. В комплект с нулева и земна шина, дин шина, крепежи и тапи за оставащите празни модули.
- Табла ДИСКОМ
Loading...